Historie

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ('t NUT) werd in 1784 te Edam gesticht door een gezelschap van zes personen waaronder Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind leraar en predikant uit Monnickendam. Ook zijn zoon Martinus Nieuwenhuyzen hoorde tot de stichters en had een zeer groot aandeel in zowel het opstellen van de plannen als de uitwerking daarvan. 

Tijdens de politieke conflicten tussen de prinsgezinden en patriotten kwam het prinsgezinde stadsbestuur van Edam in conflict met de Maatschappij waarvan de meeste leden met de patriotten sympathiseerden. Daarop werd in Amsterdam een nieuw hoofdbestuur gevestigd, en werden de algemene vergaderingen voortaan in Amsterdam gehouden.


NUT Historie

De Maatschappij is tot op heden actief. In Nederland zijn er ongeveer honderd Nutsdepartementen: zelfstandige verenigingen onder leiding van een landelijk maatschappijbestuur dat het behoud van het gedachtegoed van de Maatschappij bewaakt.

In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onderwijskundige en opvoedkundige kwesties. Later werd 'het NUT', met een groot aantal plaatselijke afdelingen, de grondlegger van de Nutsspaarbank (1818), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen en Nutsscholen en Nutsvolksuniversiteiten.

Website van het Landelijk NUT

www.nutalgemeen.nl