Boekingsregels/boekingsformulier

​Boekingen voor evenementen vinden plaats door inzending van het boekingsformulier of via onze website www.nutwassenaar.nl U dient daartoe lid te zijn of te worden. Door ondertekening van de incassomachtiging geeft u Nut Wassenaar toestemming tot incasso van het verschuldigde bedrag op de momenten als op het boekingsformulier vermeld. Er is geen minimum of maximum aan het aantal evenementen dat u boekt. Incasso van uw boekingen vindt plaats spoedig na ontvangst van uw boekingsformulier. Uw boeking wordt geldig zodra de incasso is geslaagd.
De toewijzing van plaatsen geschiedt in volgorde van ontvangen boeking.

Vervoersservice
Indien u gebruik maakt van de vervoersservice van het Nut wordt u van huis tot zo dicht mogelijk voor de deur van het theater of de concertzaal gebracht door Jonker Travel. U dient wel een ophaaladres binnen de gemeente Wassenaar te hebben. Wij verzoeken u op de aan u opgegeven tijd gereed te staan bij de voordeur.
Bij problemen met het vervoer wordt u verzocht deze te melden bij Lida Keukenmeester,
telefoon 06 27 08 62 22 (bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken), of bij een van de overige bestuursleden.

Annulering boekingen en vervoersservice
U kunt boekingen tot de aangegeven boekingsdatum van het desbetreffende evenement annuleren bij Lida Keukenmeester, telefoon zie hierboven (bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken), of per e-mail boekingennut@gmail.com
Na (tijdige) annulering wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald.
Het bestuur behoudt zich het recht voor evenementen te annuleren bij onvoldoende deelname. In dat geval wordt het geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Informatie theater en concerten
Als lid van het Nut heeft u het gemak van de door ons gemaakte keuzes uit de veelheid van het programma-aanbod in de regio en mooie vroeg gereserveerde plaatsen. Wij zorgen dat de kaarten voor u besteld en thuisbezorgd worden. Het Nut biedt goede (indien mogelijk 1e rang) plaatsen, een prijs inclusief theater- en Nut administratiekosten. U kunt kaarten bestellen met of zonder vervoer.
Wat het vervoer naar de theaters betreft: u wordt ALTIJD thuis opgehaald. U krijgt via mevrouw Lida Keukenmeester de precieze tijd door.

Informatie excursies/opstapplaatsen
Bij sommige excursies worden bepaalde eisen gesteld aan uw mobiliteit. Let dus goed op of u de omschreven activiteiten aan kunt. U wordt verzocht vijftien minuten tevoren gereed te staan bij de opgegeven opstapplaats.
De vier opstapplaatsen in Wassenaar zijn:
Rozenplein
Van Oldenbarneveltweg
Poortlaan 38/Burcht I/II
Stoeplaan 9/11/inrit Stoephout.