Bericht van de voorzitter

​Beste leden van het Nut,

Het Nut programma 79, seizoen 2021-2022, deel 2, is weer gereed. Een overzicht van de evenementen treft u op deze website aan.   

Het Nut heeft weer geprobeerd u een bijzonder gevarieerd programma aan te bieden. Muziek, toneel en ballet. Nieuw dit jaar is een bezoek aan het onlangs geopende cultuurhuis Amare in Den Haag, dat het bekende Zuiderstrandtheater vervangt. Via een rondleiding kunt u een kijkje achter de schermen nemen.  

Natuurlijk vindt u in het programma weer de vertrouwde lezingen kunstgeschiedenis door Lisette van der Krogt met twee apart te boeken excursies naar een museum. Dit seizoen twee excursies omdat de aanvankelijk op 9 december 2021 geplande lezing/excursie Aelbert Cuyp/Dordrechts Museum vanwege de corona-maatregelen geen doorgang vindt en is doorgeschoven naar 3 februari 2022. De tweede excursie vindt op 14 april 2022 plaats.

Het komende seizoen mogen wij ook Tim van Broekhuizen verwelkomen, die op 1 maart 2022 een lezing houdt onder de titel 'Illustratief dagboek over de Eerste Wereldoorlog'. 

Het Nut heeft de heer Karel Onwijn, een Rusland-kenner bij uitstek, bereid gevonden een lezingencyclus te verzorgen getiteld 'Op cultuur-historische rondreis door Rusland en Oekraïne'. 

Willemien de Vlieger laat ons, als zilverkenner en - verzamelaar, kennismaken met antiek zowel als met modern zilver. In combinatie met deze lezingencyclus is op 17 mei 2022 een excursie naar zilverstad Schoonhoven gepland.

Peter ten Arve neemt ons op 19 mei 2022 mee voor een wandeling door 'De Horsten' in Wassenaar. En op veler verzoek is er in het voorjaarsprogramma een vaartocht over de Vecht opgenomen met een bezoek aan Kasteel De Haar in Haarzuilens; datum 7 juni 2022.

Ik vraag u graag extra aandacht voor het busvervoer. Wat het vervoer naar de theaters betreft: u wordt ALTIJD thuis opgehaald. U krijgt via mevrouw Lida Keukenmeester de precieze tijd door. Voor de excursie naar Schoonhoven en de vaartocht over de Vecht zijn er vier opstapplaatsen (zie onder de informatie over de beide evenementen). Graag op het boekingsformulier uw opstapplaats aangeven.

Veel leesplezier!

Met hartelijke groet,  

Elly Binnendijk, voorzitter