Over Nut Wassenaar

Doel van de vereniging (art. 5 statuten) is het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.

Bestuur en medewerkers

Elly Binnendijk
voorzitter
070-514 68 14  

Jenny Lintjer
secretaris
06-41 09 35 95

Paul van den Wijngaart

penningmeester
070-5142667

Karin de Winter
plv. secretaris
06-20745084

Diederick van Berckelaer
plv. penningmeester
070-5112851

Lida Keukenmeester
boekingen, vervoer, ledenadministratie
0627086222 (Bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken)

Renée van der Graaf
medewerker programma

Willy Vellekoop
medewerker programma

Secretariaat:

p/a Van Zuylen Van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar
jennylintjer@online.nl

Ledenadministratie, Boekingen, Vervoer
p/a Zijllaan 79, 2241 KC Wassenaar
lidakeukenmeester@hotmail.com

Financiën:
p/a Storm van ’s-Gravesandeweg 62c, 2242 JK Wassenaar
pimvdwijngaart@gmail.com

Website:
www.nutwassenaar.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is in de EU de nieuwe regeling met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.

Op onze website www.nutwassenaar.nl treft u onze pricacy verklaring aan. In de privacy verklaring informeren wij u over welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom wij dat doen.

Wij raden u aan de privacy verklaring zorgvuldig door te lezen. Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft of niet akkoord kunt gaan met deze verklaring, dan verzoeken wij u om ons dat zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten middels een e-mailbericht aan de secretaris  (jennylintjer@online.nl) of per brief aan de secretaris van Nut Wassenaar, p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar.

Zonder tegenbericht verklaart u zich akkoord met de privacy verklaring.