• Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40, Wassenaar
  • Kasteel Oud-Wassenaar, Park Oud-Wassenaar 1, Wassenaar
  • Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3, Den Haag
  • Messiaskerk, Zijllaan 57, hoek Hofcampweg, Wassenaar
  • Nieuwe Kerk, Spui 175, Den Haag
  • Pieterskerk, Pieterskerkhof 1a, Leiden
  • Rijswijkse Schouwburg, Generaal Spoorlaan 10, Rijswijk
  • Warenar, Kerkstraat 75, Wassenaar
  • Zuiderstrandtheater, Kranenburgweg 211, Scheveningen

Doel van de vereniging (art. 5 statuten) is het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.

Bestuur en medewerkers

Elly Binnendijk
voorzitter
070-514 68 14  

Jenny Lintjer
secretaris
06-41 09 35 95

Paul van den Wijngaart

penningmeester
070-5142667

Karin de Winter
plv. secretaris
06-20745084

Diederick van Berckelaer
plv. penningmeester
070-5112851

Lida Keukenmeester
boekingen, vervoer, ledenadministratie
0627086222 (Bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken)

Renée van der Graaf
medewerker programma

Willy Vellekoop
medewerker programma

Secretariaat:

p/a Van Zuylen Van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar
jennylintjer@online.nl

Ledenadministratie, Boekingen, Vervoer
p/a Zijllaan 79, 2241 KC Wassenaar
lidakeukenmeester@hotmail.com

Financiën:
p/a Storm van ’s-Gravesandeweg 62c, 2242 JK Wassenaar
pimvdwijngaart@gmail.com

Website:
www.nutwassenaar.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op 25 mei 2018 is in de EU de nieuwe regeling met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.

Op onze website www.nutwassenaar.nl treft u onze pricacy verklaring aan. In de privacy verklaring informeren wij u over welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom wij dat doen.

Wij raden u aan de privacy verklaring zorgvuldig door te lezen. Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft of niet akkoord kunt gaan met deze verklaring, dan verzoeken wij u om ons dat zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten middels een e-mailbericht aan de secretaris  (jennylintjer@online.nl) of per brief aan de secretaris van Nut Wassenaar, p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar.

Zonder tegenbericht verklaart u zich akkoord met de privacy verklaring.

INFORMATIE EXCURSIES, THEATER/CONCERTEN, CURSUSSEN, LEZINGEN EN VERVOERSSERVICE

Boekingsregels
Boekingen voor excursies, theater/concerten, cursussen en lezingen vinden plaats door inzending van het boekingsformulier van onze website of uit het Programmaboek. U dient daartoe lid te zijn of te worden. Door ondertekening van de incassomachtiging geeft u het Nut Wassenaar toestemming tot incasso van het verschuldigde bedrag op de momenten als op het boekingsformulier vermeld.

Er is geen minimum of maximum aan het aantal evenementen dat u boekt.

Incasso van uw boekingen 2019 vindt plaats spoedig na ontvangst van uw boekingsformulier. Incasso van uw boekingen 2020 vindt plaats aanvang 2020, respectievelijk na ontvangst van uw boekingsformulier.

Uw boeking wordt geldig zodra de incasso is geslaagd.

De toewijzing van plaatsen geschiedt in volgorde van ontvangen boeking.

Een spoedige inzending van het boekingsformulier vergroot de kans om alle aangevraagde kaarten ook toegewezen te krijgen. Na het verstrijken van de boekingsdatum, die bij elk evenement staat vermeld, moeten wij namelijk onze opties op resterende kaarten teruggeven.

Annulering voor de evenementen en excursies
Tot de aangegeven boekingsdatum kunt u annuleren bij Lida Keukenmeester, telefoon: 06 27 08 62 22 (bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken) of per e-mail: lidakeukenmeester@hotmail.com

Na annulering wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk  terugbetaald.

Het bestuur behoudt zich het recht voor evenementen te annuleren bij onvoldoende deelname. In dat geval wordt het geïncasseerde bedrag terugbetaald.

Informatie Excursies
Bij sommige excursies worden bepaalde eisen gesteld aan uw mobiliteit. Let dus goed op of u de omschreven activiteiten aan kunt. Wilt u een rollator meenemen dan gelieve u dit aan te geven bij aanvullende informatie  op het boekingsformulier/de website.

Bij de meeste excursies zijn er negen opstapplaatsen in Wassenaar. Voor de ritten maken wij gebruik van bussen die bij de vastgestelde halteplaatsen in Wassenaar stoppen. Deze plaatsen en vertrektijden staan vermeld bij iedere excursie. U dient vijftien minuten tevoren gereed te staan bij de opgegeven halte.

Graag meenemen tijdens de excursie: uw Museumkaart en een lijstje van uw eventuele medicatie alsmede een telefoonnummer waarmee wij zo nodig een contactpersoon van u kunnen bereiken.

Informatie theater en concerten
Als lid van het Nut heeft u het gemak van de door ons gemaakte keuzes uit de veelheid van het programma-aanbod in de regio en mooie vroeg gereserveerde plaatsen. Wij zorgen dat de kaarten voor u besteld en thuisbezorgd worden.

Het Nut biedt goede (indien mogelijk 1e rang) plaatsen, een prijs inclusief theater- en Nut administratiekosten. U kunt kaarten bestellen met of zonder vervoer (zie verder onder vervoersservice).

De meeste theaters en concertzalen beschikken over een infrarood installatie voor slechthorenden. Een hoofdtelefoon kunt u voor aanvang ophalen bij de informatiebalie in de hal. Bij nagenoeg alle voorstellingen en concerten is thee, koffie of een drankje in de pauze bij de prijs inbegrepen. Soms, als er geen pauze is, wordt er een drankje na de voorstelling aangeboden. Gratis bewaakte garderobe is ook regel wegens de veiligheidsvoorschriften.

Informatie vervoersservice
Indien u houdt van voorstellingen en concerten, maar het ingewikkeld of  ongezellig vindt om alleen te gaan, is de vervoersservice van het Nut voor u de oplossing. U wordt van huis tot zo dicht mogelijk voor de deur van het theater of de concertzaal gebracht door Jonker Travel. U dient wel een ophaaladres in Wassenaar op te geven. Leden buiten Wassenaar kunnen een opstapplaats binnen de gemeente Wassenaar zelf opgeven.

Als u gebruik maakt van de vervoersservice verzoeken wij u voor vertrek gereed te staan bij de voordeur of receptie dan wel bij de opstapplaats op de aan u opgegeven tijd.

Contactpersoon

Als er problemen zijn met het vervoer wordt u verzocht die te melden bij Lida Keukenmeester: telefoon 06 27 48 22 99 (bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken) of bij een van de overige bestuursleden.

Annulering van de vervoersservice
De vervoerskosten worden alleen terugbetaald, als de annulering minstens vier dagen vóór het desbetreffende evenement is gemeld.

Algemeen
Voor alle duidelijkheid: het Nut besteedt veel zorg aan de selectie van de programma’s, maar kan niet garanderen dat iedereen in gelijke mate geniet van het gebodene. Smaken blijven immers verschillen!

​Voor u ligt het Programmaboek voor het seizoen 2019-2020.

Het bestuur kijkt met tevredenheid terug op het afgelopen seizoen, waarin het 100-jarig Jubileum van Nut Wassenaar is gevierd. Het bestuur heeft de aanwezigheid van een groot aantal leden bij de Jubileumviering in de Warenar en bij de Jubileumevenementen als zeer positief ervaren.

Het bestuur is vereerd als blijk van waardering van de gemeente de Burgemeester Staab Penning te hebben ontvangen.

Het is ieder jaar weer een uitdaging voor bestuur en Evenementencommissie om voor u een gevarieerd programma samen te stellen. Vanzelfsprekend is er een keuze uit het aanbod van theater- en muziekvoorstellingen in diverse genres. U kunt wederom de Kasteelconcerten in Wassenaar gaan bijwonen maar ook de concerten van Oratoriumkoor Wassenaar Vocaliter en het Van Wassenaer Orkest, die u als serie van vier uitvoeringen kunt boeken.

Naast de gebruikelijke cursussen van Lisette van der Krogt, Bob Hakkeling en Constance Scholten is er een cursus in samenwerking met de Historische Vereniging ‘Oud Wassenaer’ georganiseerd met als onderwerp Architectuur in Wassenaar in de 20e eeuw.

Nieuw in het programma zijn lezingen door Anneke Huitink en Winnifred Planjer.

Peter ten Arve zal met u wandelen rond het Burchtplein en Peggie Breitbarth zal u tijdens vier Museummiddagen begeleiden. Lisette van der Krogt heeft twee excursies naar Alkmaar en Laren op het programma, voorafgegaan door een lezing en lunch in de Messiaskerk.

In maart 2020 zal een bezoek aan een privé kunstcollectie georganiseerd worden.

Op de Algemene Ledenvergadering zal Anneke Huitink de voorstelling In het Spoor van de Beesten presenteren, waarbij ook uw (klein)kinderen van harte welkom zijn.

U ziet, er is keuze genoeg en voor elk wat wils.

Namens het bestuur,
Elly Binnendijk
voorzitter

​Secretaris:

Jenny Lintjer
Van Zuylen van Nijeveltstraat 27
2242 AJ Wassenaar
Tel. 06-41 09 35 95

Bestuur en programmacommissie:

Elly Binnendijk
voorzitter
070-514 68 14  

Jenny Lintjer
secretaris
06-41 09 35 95

Paul van den Wijngaart

penningmeester
070-5142667

Karin de Winter
plv. secretaris
06-20745084

Diederick van Berckelaer
plv. penningmeester
070-5112851

Lida Keukenmeester
boekingen, vervoer, ledenadministratie
0627086222 (Bij geen gehoor gaarne boodschap inspreken)

Fred Oudendijk
coördinator programma
06 2748 2299

Renée van der Graaf
medewerker programma

Willy Vellekoop
medewerker programma

Secretariaat

p/a Van Zuylen Van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar
jennylintjer@online.nl

Ledenadministratie, Boekingen, Vervoer
p/a Zijllaan 79, 2241 KC Wassenaar 
lidakeukenmeester@hotmail.com

Financiën
p/a Storm van ’s-Gravesandeweg 62c, 2242 JK Wassenaar
pimvdwijngaart@gmail.com

Het bestuur van Nut Wassenaar verzorgt voor de leden een extra service in de vorm van een periodieke Nieuwsbrief, waarin de uitgaansmogelijkheden voor de volgende maand kort worden samengevat. Naast het gedrukte programmaboek heeft u ook digitaal de mogelijkheden van het Nut tot uw beschikking (en boeken kan ook digitaal via deze website).Ook maandelijks de NUT uitgaanstips ontvangen?

Aanmelden voor de Nut Wassenaar nieuwsbrief


Een nieuwsbrief teruglezen?

Bekijk eerder verstuurde nieuwsbrieven


Geen nieuwsbrief meer ontvangen? 

U kunt zich altijd afmelden van de nieuwsbrief.

PRIVACY VERKLARING

De Vereniging Nut Wassenaar heeft als doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Daartoe organiseert Nut Wassenaar jaarlijks evenementen zoals cursussen, theaterbezoek en excursies. Tevens kan het vervoer naar de theaters geregeld worden.

Wij vinden het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonsgegevens van onze leden. Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig bewaard en verwerkt. Daarbij houden wij ons aan de eisen van de privacywetgeving. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel van de Vereniging. Zo worden leden middels e-mail of post geïnformeerd over evenementen van de Vereniging en uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. De persoonsgegevens worden tevens gebruikt ten behoeve van de ledenadministratie, inning van contributie, boekingen voor en vervoer naar evenementen. Daarvoor worden van de leden alleen de noodzakelijke gegevens gevraagd, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bankrekeningnummer. Persoonsgegevens zijn alleen bekend bij het Bestuur van de Vereniging die verantwoordelijk is voor de verwerking en bewaring.

Persoonsgegevens worden nimmer doorgegeven of verkocht aan derden, zonder dat toestemming is verkregen van individuele leden. Evenmin worden gegevens van leden onderling uitgewisseld via de Vereniging. Voor het verzenden van de Nieuwsbrieven wordt Mailchimp gebruikt, een programma aangesloten bij  het Privacy Shield Framework.

Wij nemen passende maatregelen jegens beveiliging van uw persoonsgegevens. Te allen tijde hebben leden het recht om hun aan ons verleende gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen of door te geven aan een andere organisatie. Desgewenst kunt u hiertoe een schriftelijk verzoeken indienen via de e-mail  aan de secretaris (jennylintjer@online.nl) of per brief aan  de secretaris van de Vereniging, p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar.  Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar na beëindiging van het lidmaatschap bewaard. 

Voor wat betreft foto’s en video’s welke gemaakt worden tijdens evenementen en vergaderingen, gelden eensluidende regels. Betrokkenen kunnen een verzoek indienen om eventueel gepubliceerd beeldmateriaal van henzelf te laten verwijderen of niet te plaatsen. Normaliter zal voorafgaande aan een desbetreffende gelegenheid worden meegedeeld dat opnames plaatsvinden voor eventuele plaatsing op a.s. de verenigingswebsite. Mochten personen hiertegen bezwaar hebben, dan kunnen zij dat op dat moment aangeven en wordt hun beeld niet of in ieder geval niet herkenbaar geplaatst. Beeldmateriaal zal niet langer dan strikt noodzakelijk worden bewaard en niet afgegeven aan derden, zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van betrokkenen.

Mocht het nodig zijn om deze privacy verklaring te wijzigen dan wordt dit gepubliceerd op de website van de Vereniging.

Met het NUT bent u goed uit!


​Nut Wassenaar biedt traditiegetrouw een interessant programma aan met cursussen, lezingen, theatervoorstellingen, concerten en excursies voor leden en introducés. Alle bijzonderheden treft u aan op deze website, bovendien is een gratis programmaboek te verkrijgen in de Openbare Bibliotheek bij het Cultuur Informatie Punt, Langstraat 40.

Doel van de vereniging (art. 5 statuten) is het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.


Lees meer over NUT Wassenaar


Lid worden


Door lid te worden van het NUT Wassenaar, kunt u gebruik maken van het gevarieerde programma. Ook kunt u als lid introducés meenemen. Daarnaast krijgt u het NUT programmaboek thuis gestuurd.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,00 per huisadres. De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso tot schriftelijke wederopzegging.

​Uw aanmelding als nieuw lid van NUT Wassenaar is door ons ontvangen.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk inschrijven waarna u van ons bericht ontvangt.

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op!

​Wilt u het NUT programma graag in een gids thuis ontvangen?

Neemt u dan contact op met de secretaris: 

Secretaris NUT Wassenaar
p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat  27
2242 AJ Wassenaar

Of via e-mail: jennylintjer@online.nl

Door lid te worden van het NUT Wassenaar kunt u gebruik maken van ons gevarieerde programma. Ook kunt u als lid introducés meenemen. Daarnaast krijgt u het NUT programmaboek thuis gestuurd.

De jaarlijkse contributie bedraagt € 20,00 per huisadres. De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso tot schriftelijke wederopzegging.

Vul het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in. U krijgt daarna bericht van het NUT Wassenaar zodra u als lid bent ingeschreven.

De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ('t Nut) werd in 1784 te Edam gesticht door een gezelschap van zes personen waaronder Jan Nieuwenhuyzen, een doopsgezind leraar en predikant uit Monnickendam. Ook zijn zoon Martinus Nieuwenhuyzen hoorde tot de stichters en had een zeer groot aandeel in zowel het opstellen van de plannen als de uitwerking daarvan. 

Tijdens de politieke conflicten tussen de prinsgezinden en patriotten kwam het prinsgezinde stadsbestuur van Edam in conflict met de Maatschappij waarvan de meeste leden met de patriotten sympatiseerden. Daarop werd in Amsterdam een nieuw hoofdbestuur gevestigd, en werden de algemene vergaderingen voortaan in Amsterdam gehouden.


Nut Historie


De Maatschappij is tot op heden actief. In Nederland zijn er ongeveer honderd Nutsdepartementen: zelfstandige verenigingen onder leiding van een landelijk maatschappijbestuur dat het behoud van het gedachtegoed van de Maatschappij bewaakt.

In eerste instantie organiseerde de Maatschappij prijsvragen over onderwijskundige en opvoedkundige kwesties. Later werd 'het Nut', met een groot aantal plaatselijke afdelingen, de grondlegger van de Nutsspaarbank (1818), de Nutsverzekering, de Nutsleeszalen en Nutsscholen en Nutsvolksuniversiteiten.

Website van het Landelijk Nut

www.nutalgemeen.nl

Lid worden

Programmaboek aanvragen

Binnenkort

17-jun

Nr. 200617, Intouchables (reprise)

Theater en concerten

Te boeken tot: 16 mei 2020

26-jun

Nr. 200626, The Nation (reprise)

Theater en concerten

Te boeken tot: 25 mei 2020

Een overzicht van alle activiteiten van NUT Wassenaar vindt u in de:

Evenementenkalender