Over Nut Wassenaar

Het Departement Wassenaar van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is opgericht in 1919.
Krachtens artikel 5 van de Statuten is het doel van de vereniging het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economisch aard.

Nut Wassenaar brengt deze doelstelling al meer dan 100 jaar in praktijk door het organiseren van cursussen, lezingen en excursies. Voorts biedt Nut Wassenaar een gevarieerd aanbod van voorstellingen: toneel, cabaret, dans, opera en concerten komen aan bod, in en buiten Wassenaar.
Desgewenst verzorgt het Nut vervoer naar de theaters buiten Wassenaar.

De bestuursleden en medewerkers verrichten alle werkzaamheden op vrijwillige basis. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan in 2019 heeft Nut Wassenaar van de gemeente als blijk van waardering de Burgemeester Staab Penning mogen ontvangen.

Nut Wassenaar is dankbaar voor de financiële steun van de navolgende sponsors:

*Buise van Soest Makelaars, Molenplein 1A, Wassenaar
  www.buisevansoest.nl
*Duys Vers, Langstraat 95, Wassenaar
*Light Design, Van Hogendorpstraat 67, Wassenaar
  www.lightdesignvanloenen.nl
*Me Gusta,  Van Hogendorpstraat 16a, Wassenaar
  www.me-gusta.nl
*Van Ede Verhuizers, Verlengde Hoge Klei 60, Wassenaar
  www.vanede.com
*Jonker Taxi en Travel, Katwijk
  www.jonkertravel.nl