Nr. 220209, Algemene Ledenvergadering/Muzikaal intermezzo

Datum: woensdag 09 februari 2022

Tijd: 14.30 uur

Plaats: Warenar, Kerkstraat 75, Wassenaar

​14.30 uur: Algemene Ledenvergadering
In de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het in het jaar 2021 gevoerde bestuurlijk en financiële beleid en dient de begroting 2022 te worden vastgesteld.
Aansluitend om 15.30 uur: Muzikaal intermezzo

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 0,00 p.p. leden
€ 0,00 p.p. introducés

Boeking

tot 25 januari 2022