Nr. 200123, Kunstgeschiedenis II

Van: Lisette van der Krogt, kunsthistorica

Datum: donderdag 23 januari 2020

Start: donderdag 23, 30 januari, 6, 13, 20, 27 februari, 5, 12, 19, 26 maart 2020

Tijd: 10 x van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats: Filmzaal, Bibliotheek Wassenaar

​Schilderkunst in de 17e eeuw

De schilders in Utrecht, Delft, Den Haag, Dordrecht, Middelburg en Leeuwarden in de periode 1625-1650 krijgen in deze lezingen de volle aandacht. Iedere stad maakte een eigen ontwikkeling door. 

In Utrecht werd het kunstleven in deze periode voor een groot deel beheerst door een groep oudere schilders, maar daarnaast maakten onder andere Jan van Bronckhorst, Paulus Bor en Gerrit van Honthorst furore in de historieschilderkunst en Cornelis van Poelenburgh, Jan Both en Herman Saftleven in het genre van het landschap. 

Delft kende in deze periode een grote bloei van de tapijtindustrie en aardewerkproductie; de schilderkunst vertoonde een bescheiden bloei met als voornaamste landschapschilder Jacob van Geel, historieschilders Leonard Bramer en Christiaen van Couwenbergh en dierschilder Paulus Potter. 

De sterkste ontwikkeling van ’s-Gravenhage voltrok zich toen Frederik Hendrik stadhouder was geworden. Door zijn aspiraties en bouwactiviteiten kwam Den Haag tot bloei en kreeg het een karakter dat afgestemd was op de internationale mode. Daarbij kwam nog dat de Winterkoning en Winterkoningin zich hier vestigden. Kunstenaars verhuisden naar ’s-Gravenhage in de hoop hier grote opdrachten te krijgen, zoals de portretschilders Adriaen van de Venne en Adriaen Hanneman en de landschapschilder Jan van Goyen. 

In Dordrecht, de oudste stad van Holland, was de grootste bloei voorbij. De schilderkunst kwam hier tot een hoog niveau dankzij de familie Cuyp, waarbij het werk van Aelbert Cuyp op het gebied van het landschap een absoluut hoogtepunt werd. 

De ontwikkeling van de schilderkunst in Middelburg verliep ongunstig, omdat veel kunstenaars uit de stad wegtrokken. De meest interessante figuur tussen 1625-1650 was de schilder van gefantaseerde architectuurstukken Dirck van Delen. Het kunstleven in de Friese hoofdstad kreeg in 1620 een nieuwe impuls toen de uit Amsterdam afkomstige schilder Lambert Jacobsz. hier kwam wonen.

De (apart te boeken) excursie vindt plaats op donderdag 9 april 2020. Bestemming is de tentoonstelling Spiegel van de Ziel in Museum Singer Laren (nadere summiere informatie onder excursies). 

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 98,50 p.p. leden
€ 108,50 p.p. introducés

Boeking

tot 08 januari 2020