Nr. 191212, Kunstgeschiedenis I: Stedelijk Museum Alkmaar

Datum: donderdag 12 december 2019

Docent: Lisette van der Krogt, kunsthistorica

Tijd: 10.00 uur lezing en lunch, 12.30 uur vertrek bus

Plaats: Messiaskerk, Wassenaar/Stedelijk Museum Alkmaar, Alkmaar

Na afloop van de cursus Kunstgeschiedenis wordt een bezoek gebracht aan de tentoonstelling De Toorop Dynastie, Drie kunstenaarsgeneraties.

Jan Toorop was bij uitstek een van de kunstenaars die omstreeks 1900 de elkaar snel opvolgende vernieuwingsbewegingen in zijn kunst verwerkte en daarmee de moderne kunst in Nederland introduceerde. Zijn dochter Charley sloeg bewust een andere weg in om een eigen reputatie te  kunnen opbouwen. Dat gold later ook voor haar zoon Edgar Fernhout.

Hoe verschillend de oeuvres van de drie generaties Toorop ook zijn, toch hebben ze duidelijk invloed gehad op elkaar. In de tentoonstelling wordt nader ingegaan op de onderlinge relaties en verwantschappen tussen de drie kunstenaarsgeneraties.

Dit evenement staat nadrukkelijk ook open voor leden die niet een hele cursus willen volgen en vanzelfsprekend ook voor introducés.

Losse (excursie) dagdelen
alleen lezing € 10,00 p.p. leden
alleen lezing € 11,50 p.p. introducés
lezing inclusief lunch € 22,50 p.p. leden
lezing inclusief lunch € 24,00 p.p. introducés

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 50,00 p.p. leden
€ 55,00 p.p. introducés

Museumkaart

Inclusief

lezing en lunch Messiaskerk, vervoer, administratiekosten en fooi chauffeur

Exclusief

entree museum en consumpties in de middag

Boeking

tot 11 november 2019

Vertrektijden bus

a.u.b. een kwartier tevoren gereed staan!
12.30 uur vanaf parkeerterrein Messiaskerk, hoek Hofcampweg/Zijllaan