Nr. 191008, Architectuur in Wassenaar in de 20e eeuw

Datum: dinsdag 08 oktober 2019

Docent: Marcel Teunissen, architectuurhistoricus

Start: dinsdag 8, 15, 22, 29 oktober, 5 november 2019

Tijd: 5 x van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats: Filmzaal, Bibliotheek Wassenaar

​In samenwerking met de Historische Vereniging 'Oud Wassenaer' organiseert het Nut de cursus Architectuur in Wassenaar in de 20e eeuw.

Wassenaar moderniseerde na 1900 in velerlei opzichten, waarbij zich tal van verschillende bouwstijlen manifesteerden. De cursus biedt een veelzijdige bloemlezing van diverse ontwikkelingen in de gebouwde omgeving. Achtereenvolgens staan de volgende thema’s centraal.

Dinsdag 8 oktober 2019


Dienstwoningen, die samen met het hoofdgebouw onderdeel vormen van een soort totaalkunstwerk


Dinsdag 15 oktober 2019


De stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische schoonheid van de buurten Nieuw-Wassenaar en Clingenbosch


Dinsdag 22 oktober 2019


De als ensembles ontworpen sociale woningbouwcomplexen in Oostdorp en Kerkehout


Dinsdag 29 oktober 2019


De door de Nieuwe Haagse School geïnspireerde landhuizen van de architecten Co Brandes en Hendrik Wouda


Dinsdag 5 november 2019


De architectuur in Wassenaar na 1945, met extra aandacht voor de wederopbouw. 

De cursus wordt gegeven door de Haagse architectuurhistoricus Marcel Teunissen die zijn sporen ruim verdiend heeft met het geven van lessen over architectuur. Hij geldt als een kenner van de Nieuwe Haagse School en schreef enkele spraakmakende boeken over dit onderwerp. Door zijn enthousiaste manier van lesgeven zal de Wassenaarse architectuur voor u gaan leven.

N.B. De cursus zal doorgang vinden bij minimaal 30 deelnemers

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 65,00 p.p. leden
€ 70,00 p.p. introducés

Boeking

tot 23 september 2019