Nr. 221006, Lezingencyclus: Wereldgodsdiensten

Met: dr. Rob G.A. Kurvers, priester en leraar

Datum: donderdag 06 oktober 2022

Start: donderdag 06 oktober, 20 oktober, 10 november, 01 december,15 december 2022

Tijd: 5x van 10.30-12.00 uur

Plaats: Warenar, Ter Horstzaal, Kerkstraat 75, Wassenaar

​Er zijn grote veranderingen aan de gang in onze westerse samenleving. De bevolkingssamenstelling in ons land en in de landen om ons heen is sterk veranderd en die trend lijkt zich voort te zetten.
Dat betekent dat niet alleen in de steden, maar ook in de dorpen een nieuwe buurman een heel andere geloofsovertuiging kan aanhangen met andere gebruiken en rituelen.
Indien wij een vreedzame samenleving willen behouden is het van belang elkaars achtergrond te kennen, want ook wij zijn wereldburgers geworden.
Deze gedachte heeft ons ertoe gebracht dr. Rob Kurvers te vragen om de grote godsdienstige stromingen in onze wereld in historisch perspectief te plaatsen en uit te diepen.
In de vijf lezingen zal worden belicht hoe mensen geloven in de grote godsdienstige stromingen in onze wereld.
Donderdag 06 oktober 2022, Wat is geloven
Enkele sprongen in de geschiedenis: van ‘de verering van de Zon’ via Abraham en Jezus van Nazareth naar Mohammed.
Het Hindoeïsme en Boeddha.
Donderdag 20 oktober 2022, Jodendom
Van de Aartsvaders via de uittocht uit Egypte en de intocht in het land van Belofte naar het moderne Jodendom in de diaspora en de staat Israël.
Donderdag 10 november 2022, Christendom
De prediking van Jezus van Nazareth; de leerlingen en het ontstaan van de Petrusfunctie.
De grote kerksplitsingen uit de 5e, 11e en 16e eeuw.
Het ontstaan van de Oecumenische Beweging en de opkomst van de zgn. Vrije kerken.
Donderdag 01 december 2022, Islam
Mohammeds’ prediking en de betekenis en inhoud van de Koran.
Via Soennieten en Sjiieten naar de Palestijnse kwestie – Syrië – Afrika – Europa.
Donderdag 15 december 2022, Hindoeïsme en Boeddhisme
Monotheïstische godsdiensten: een eeuwige orde.
Kastenstelsel, Karman, reïncarnatie en verlossing. Rituelen en symbolen.
Het ontstaan van en de stromingen binnen het Boeddhisme.

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 65,00 p.p. leden
€ 67,50 p.p. introducés

Boeking

tot 21 september 2022