Nr. 210916, Lezingencyclus: Kunstgeschiedenis

Met: Lisette van der Krogt, kunsthistorica

Datum: donderdag 16 september 2021

Start: donderdag 16 september, 14 oktober, 11 november 2021

Tijd: 3 x van 10.00-12.00 uur

Plaats: Messiaskerk, Zijllaan 57, hoek Hofcampweg, Wassenaar

Donderdag 16 september 2021: John Constable (1776-1837)
De Britse landschapskunst is vooral opmerkelijk vanwege het inventieve gebruik van aquarel, die in de vroege negentiende eeuw beschouwd werd als een typisch Britse techniek.
In de achttiende en negentiende eeuw beleefde Groot-Brittannië een stormachtige industriële ontwikkeling. De verschijning van mijnen, fabrieken en hoogovens veranderden het landschap drastisch. Maar John Constable richtte zich niet op dit industriële landschap, hij schilderde liever het vertrouwde landschap en de arbeid op dat land. Hij deed dat met een objectieve, bijna documentaire weergave. Ten grondslag daaraan lagen zijn herhaalde studies van steeds dezelfde landschappen onder verschillende omstandigheden, afhankelijk van tijdstip en seizoen. Daarbij zijn met name zijn wolkenstudies door hun aantal, systematiek en kwaliteit een unicum en een hoogtepunt van observatie in de Britse landschapskunst. 

Donderdag 14 oktober 2021: Nederlandse Architectuur van 2019-2021
De stikstofcrisis eind 2019 zorgde ervoor dat veel bouwprojecten stil kwamen te liggen. Vlak daarna werd Nederland, zoals de rest van de wereld, getroffen door het coronavirus. Het is een crisis van ongekende omvang en het raakt het leven van alle Nederlanders. Iedereen moet nieuwe vormen vinden voor werk, onderwijs en contact met anderen. Welke gevolgen dit heeft voor het werk van de architecten is op dit moment niet te overzien. Wel is duidelijk dat de rol van de architect veerkrachtig genoeg moet zijn om antwoord te geven op de nieuwe uitdagingen van de nieuwe vormen van samenleven. Mensen zijn genoodzaakt thuis te blijven en communiceren zo veel mogelijk digitaal.
Het gemis aan interactie toont aan hoe fundamenteel de menselijke behoefte is aan fysieke ontmoetingsplekken. Het vernieuwen van de bouw is, mede gezien de klimaatverandering, een publiek belang.

Donderdag 11 november 2021: Lichte zeden; de rol van de vrouw in de schilderkunst tussen 1850-1910
In de negentiende eeuw was prostitutie een geliefd onderwerp in de beeldende kunst en literatuur. Het was een inspiratiebron voor de dichter en kunstcriticus Charles Baudelaire voor zijn werk ‘Le Peintre de la vie moderne’ (de schilder van het moderne leven). De beroemdste werken uit deze periode - van ‘Olympia’ van Manet tot ‘Les Desmoiselles d’Avignon’ van Picasso - behandelen het thema van de prostitutie. Niet alleen de stijl maar ook het onderwerp zorgde voor schandalen.
Waarom werden bordelen en de wereld van de prostitutie in het algemeen zo vaak afgebeeld, en dat binnen zulke uiteenlopende stromingen als impressionisme, naturalisme, fauvisme en expressionisme? Hoe moeten wij in onze tijd aankijken tegen deze werken, waarin kunstenaars hun nauwlettende observaties koppelden aan fantasieën en experimenteerden met visuele effecten? 

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 40,00 p.p. leden
€ 42,50 p.p. introducés

Boeking

tot 01 september 2021