Nr. 200924, Cursus: Kunstgeschiedenis I

Datum: donderdag 24 september 2020

Docent: Lisette van der Krogt, kunsthistorica

Start: donderdag 24 september, 1, 8, 15, 29 oktober (let op: 22 oktober geen lezing), 5, 12, 19 november 2020

Tijd: 8x van 10.00 tot 12.00 uur

Plaats: Messiaskerk, Zijllaan 57, hoek Hofcampweg, Wassenaar

Schilderkunst
In deze cursus van acht lessen beginnen we met een voortzetting van de ontwikkeling in de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw vanaf ongeveer 1630 tot 1660. Aandacht wordt onder meer besteed aan de ontwikkeling in de steden Delft, ’s-Gravenhage en Dordrecht, waar respectievelijk Paulus Potter, Jan van Goyen en Aelbert Cuyp furore maakten.

10

Geschiedenis 
van de Fotografie vanaf 1839
In het tweede deel van de cursus komt de geschiedenis van de fotografie vanaf 1839 aan bod.
Op verschillende plaatsen tegelijk in Europa, en misschien ook in de Verenigde Staten en Brazilië, kwamen onderzoekers via verschillende methoden tot resultaten die tot een nieuwe en uitermate belangrijke vinding leidde: de fotografie. De komst van de fotografie in 1839 bracht bij een aantal tijdgenoten, met name bij sommige schilders die zich in hun bestaan bedreigd voelden, een grote schok teweeg. Het vormde niet alleen het beginpunt van een
nieuw medium, maar ook het eindpunt van een ontwikkeling die in de 18e eeuw op gang gekomen was: de mechanisering van de portretkunst om te voldoen aan de steeds groter wordende vraag naar portretten en de groeiende behoefte aan realistische weergave van de natuurlijke omgeving. Maar toen de fotografie er eenmaal was, bleek zij tot veel meer in staat te zijn dan men aanvankelijk had kunnen vermoeden.

Nr. 200924, Cursus: Kunstgeschiedenis I

Let op: De boekingsdatum voor dit evenement is helaas verstreken. U kunt niet meer boeken.

Overige informatie

Kosten

€ 90,00 p.p. leden
€ 100,00 p.p. introducés

Boeking

tot 09 september 2020