Bericht van de voorzitter

TEN GELEIDE   

NUT WASSENAAR 100 JAAR!

Voor u ligt een bijzonder programmaboek 76 voor het seizoen 2018-2019. Waarom bijzonder? De reden is dat Nut Wassenaar in dit seizoen haar eeuwfeest gaat vieren. Het Departement Wassenaar van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen is opgericht in 1919. Bestuur en Jubileum-commissie zijn gezamenlijk hard aan het werk om dit eeuwfeest op passende wijze te memoreren.

Op zaterdag 16 februari 2019 vanaf 14.00 uur zal aan het 100-jarig bestaan uitgebreid aandacht besteed worden tijdens een feestelijke Jubileumbijeenkomst in Cultureel Centrum Warenar. Noteert u de datum alvast in uw agenda! U krijgt vanzelfsprekend nog een aparte uitnodiging met het programma op deze middag.

Nut Wassenaar streeft ernaar het hele uitgaansseizoen 2018-2019 een feestelijk karakter te geven en heeft om die reden besloten twee cadeaus, passend binnen de doelstelling van de vereniging, aan te bieden: één voor het Wassenaarse culturele verenigingsleven en één voor u, onze trouwe leden. Het Nut is een samenwerking aangegaan met de toneelvereniging Mimicri, het Van Wassenaer Orkest en het Oratoriumkoor Wassenaar Vocaliter. Deze verenigingen spelen al jarenlang een belangrijke rol in het culturele leven van onze gemeenschap. Zij krijgen dit Jubileumjaar een extra steuntje in de rug aangezien het Nut voor in totaal zes voorstellingen 240 gegarandeerde toegangskaarten zal inkopen.

Uiteraard zijn die kaarten vervolgens òns cadeau aan onze Nut-leden, die derhalve de mogelijkheid krijgen om zes keer in de eigen woonplaats een gratis voorstelling of uitvoering bij te wonen. Wij hopen met dit Jubileumprogramma extra aandacht te genereren voor de vele culturele activiteiten in ons mooie dorp en u een aantal keren te laten meedelen in de feestvreugde.

U treft de zes Jubileumevenementen aan in dit programmaboek, te herkennen aan het Jubileumlogo. U kunt reserveren voor deze evenementen op dezelfde manier als u gewend bent met het overige programma-aanbod van het Nut: de zes gratis Jubileumevenementen staan vermeld op het bijgesloten boekingsformulier en op de website www.nutwassenaar.nl .

U kunt in beginsel voor alle zes Jubileumvoorstellingen inschrijven. Wij moeten echter een voorbehoud maken voor het geval sommige voorstellingen meer belangstelling trekken dan de ingekochte veertig kaarten per voorstelling. In dat geval zal het bestuur naar eer en geweten een zo eerlijk mogelijke verdeling maken. U kunt ons behulpzaam zijn door op het boekingsformulier of de website een volgorde van prioriteit aan te geven.

Wij rekenen op uw begrip!

Zoals gebruikelijk treft u voorts in het programmaboek een gevarieerd aanbod van voorstellingen: toneel, cabaret, ballet, opera en concerten komen aan bod.

Het bestuur heeft Bob Hakkeling, oud-docent Adelbert College, bereid gevonden om de cursus literatuur met als thema Literatuur als venster op de Tijd te verzorgen. Constance Scholten, u bekend van de cursus Porselein, verzorgt dit seizoen een cursus Kostuums in de 17e eeuw. Vanzelfsprekend ontbreken de cursussen Kunstgeschiedenis en de Museummiddagen niet.

Helaas heeft het bestuur afscheid moeten nemen van mevrouw Tilly Oudendijk, die de boekingen verzorgde. Het bestuur is verheugd dat de penningmeester haar taak vooralsnog heeft overgenomen. De zoektocht naar invulling van de vacature bestuurslid Boekingen/Vervoer is nog gaande. Het bestuur is zeer verheugd twee aspirant-bestuursleden en twee medewerkers Evenementencommissie te kunnen verwelkomen.

In verband met de Jubileumviering zal de Algemene Ledenvergadering op een later tijdstip dan gebruikelijk plaatsvinden, namelijk op woensdag 24 april 2019. Op deze vergadering zal onze gewaardeerde penningmeester Bauke Weizenbach als bestuurslid terugtreden.

Tot slot informeert het bestuur u dat op 25 mei 2018 in de EU de nieuwe regeling met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens in werking is getreden. U kunt onder de informatie Over Nut Wassenaar kennis nemen van de wijze waarop Nut Wassenaar met uw gegevens omgaat.

Bestuur en Jubileumcommissie hopen u tijdens dit bijzondere Jubileumjaar op vele evenementen te mogen begroeten.

Namens het bestuur,

Elly Binnendijk

voorzitter