Over Nut Wassenaar

Doel van de vereniging (art. 5 statuten) is het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. Zij gaat daarbij uit van een gezindheid tot dienstverlening aan de medemens en van de onafhankelijkheid van enige groepering van levensbeschouwelijke, politieke of economische aard.

Bestuur en medewerkers

Voorzitter
Elly Binnendijk                                   (070) 5146814
Oostdorperweg 210/A
2241 BG Wassenaar                          bramel@scarlet.nl

Secretaris
Jenny Lintjer                                       (070) 5111097
Van Zuylen van Nijeveltstraat 27        0641093595
2242 AJ Wassenaar                           jennylintjer@online.nl

Penningmeester
Bauke Weizenbach                            (070) 5113642
Vreeburglaan 24
2242 RT Wassenaar                          bweizenbach@zonnet.nl

Plv. penningmeester
Paul van den Wijngaart                     (070) 5142667
Storm van ’s Gravesandeweg 62c
2242 JK Wassenaar                           pimvdwijngaart@gmail.com

Coördinator Programma
Fred Oudendijk                                 
0627482299
Van Zuylen van Nijeveltstraat 393
2242 MA  Wassenaar                        fredoudendijk@gmail.com

Aspirant-bestuursleden
Karin de Winter
Diederick van Berckelaer

Medewerkers Programma
Renée van der Graaf
Willy Vellekoop

Secretariaat, ledenadministratie:

p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar

jennylintjer@online.nl

Financiën, boekingen:

p/a Vreeburglaan 24, 2242 RT Wassenaar

bweizenbach@zonnet.nl

 Website:

www.nutwassenaar.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Op 25 mei 2018 is in de EU de nieuwe regeling met betrekking tot de verwerking van de persoonsgegevens AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden.

Op onze website www.nutwassenaar.nl treft u onze pricacy verklaring aan. In de privacy verklaring informeren wij u over welke gegevens wij van u verzamelen, verwerken en waarom wij dat doen.

Wij raden u aan de privacy verklaring zorgvuldig door te lezen. Indien u naar aanleiding hiervan vragen heeft of niet akkoord kunt gaan met deze verklaring, dan verzoeken wij u om ons dat zo spoedig mogelijk schriftelijk te laten weten middels een e-mailbericht aan de secretaris  (jennylintjer@online.nl) of per brief aan de secretaris van Nut Wassenaar, p/a Van Zuylen van Nijeveltstraat 27, 2242 AJ Wassenaar.

Zonder tegenbericht verklaart u zich akkoord met de privacy verklaring.